Expert

Expert

De BREEAM-NL-expert levert het bewijs dat de installatie voldoet aan eisen voor duurzaamheid.

Expert BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is hét keurmerk om de duurzaamheidsprestatie van nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen.

Meijer Verduurzaamt levert als expert BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie het bewijs dat het gebouw de voldoet aan eisen die BREEAM-NL aan duurzaamheid stelt, en bereidt het assessment (beoordeling) van uw gebouw voor. Zo bewaakt Meijer Verduurzaamt de voortgang van het project. Ook krijgt u advies over wat u nog moet doen om het certificaat te verkrijgen of een betere score te behalen.

Uiteraard gaat het om naleving van bouwregelgeving, -richtlijnen en -voorschriften. Daar stopt het echter niet: de inspanningen zijn erop gericht beter te scoren dan wat wettelijk vereist is.

Daarna schrijft Meijer Verduurzaamt een officieel pre-assessmentrapport op basis van de DGBC-assessmenttool. Dit rapport krijgt u ter beoordeling overhandigd. Dit rapport bespreken we samen. Daarna wordt het in de assessmenttool als definitieve score ingevoerd, zodat de BREEAM-NL-assessor deze kan valideren.

Duurzaamheid bij ING Veghel

Het is verstandig om in het voortraject al na te denken over investeringen of aanpassingen aan het gebouw. Meijer Verduurzaamt bekijkt de haalbaarheid en wenselijkheid van aanvullende investeringen die de BREEAM-score positief beïnvloeden. Behalve op de kosten let Meijer Verduurzaamt op creatieve, werkende oplossingen om het bedoelde effect te bereiken. Dit leidt tot een hogere score, meer comfort en een duurzamer gebouw. Met andere woorden: tevreden gebruikers en een laag energieverbruik.

Neem contact op en leg uw eigen situatie vrijblijvend voor.

Neem contact op

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen en hotels.

Expert BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Met Meijer Verduurzaamt heeft u een expert BREEAM-NL In-Use in huis die verder gaat dan de ‘clean beoordelen’. Een expert die aanvullend advies geeft, gericht op besparing en comfort. Op welke punten kunt u scoren? Waar valt winst te behalen? En welke ‘prestatie-verhogende middelen’ kun je dan het best in te zetten?

Duurzaamheid bij ING Veghel

Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen:

  • gebouw (asset)
  • beheer
  • gebruik

Het doel van BREEAM-NL In-Use is om de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen continu te verbeteren. Verbeteren betekent: meer waard maken.

De formele taak van de BREEAM-NL In-Use-expert bestaat uit

  1. bewijslast verzamelen
  2. deze gegevens invoeren in de online assessment-tool
  3. dit laten beoordelen door een onafhankelijke assessor van de Dutch Green Building Council.

Meijer Verduurzaamt doet dit voor uw bestaande gebouw(en) en geeft daarbij advies gericht op maximaliseren van de duurzaamheidsprestatie. Schakel dus de expertise van Meijer Verduurzaamt in wanneer u voor een bestaand gebouw een BREEAM-NL-certificaat wilt. Meijer Verduurzaamt bekijkt de haalbaarheid en wenselijkheid van aanvullende investeringen die de BREEAM-score positief beïnvloeden. Behalve op de kosten let Meijer Verduurzaamt op creatieve, werkende oplossingen om het bedoelde effect te bereiken. Dit leidt tot een hogere score, meer comfort en een duurzamer gebouw. Met andere woorden: tevreden gebruikers en een laag energieverbruik.

Neem contact op en laat weten/zien waarvoor u het BREEAM-NL In-Use-certificaat wilt.

Neem contact op